طرحهای برون سازمانی

ردیف

عنوان طرح

وضعیت طرح

نام طرف قرارداد

وابستگی طرف قرارداد(دولتی/غیردولتی)

جاری

خاتمه یافته

1

مطالعات منابع آب مربوط به پروژه مطالعات طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان قلعه گنج بر اساس رویکرد معیشت پایدار

 

خاتمه یافته

شرکت مهندسین مشاور سبزاندیش پایش

غیردولتی

2

بررسی تأثیر انباشت زباله­های تر در میزان آلودگی آب و خاک محل دفن زباله در شهرستان نور

 

خاتمه یافته

شرکت مهندسی مهرگان سازه ارشک

غیردولتی

3

مطالعات جریانات امواج در دریای خزر با دیدگاه مدلسازی عددی و روابط تجربی

 

خاتمه یافته

شرکت مهندسی مهرگان سازه ارشک

غیردولتی

4

ارائه مدلی جهت اندازه­گیری میزان فرونشست در محدوده دشت اسلامشهر با استفاده از تکنیک سنجش از دور

جاری

 

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران

دولتی