اعضای هیات علمی

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص موسسه
1 دکتر ناصر حسینقلی ارباب مکانیک جامدات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 2  دکتر آزاده اربابی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
دکتر سید محمود اخوت  کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
دکترامیرحسین اقبالی  عمران ژئوتکنیک  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 
دکتر محمدهاشم امامی زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
دکتر طوبی امیرعضدی جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
دکتر شیوا انصاری زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
8 دکتر حسین تورنگ   مکانیک جامدات  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 
دکتر حمیدرضا جودکی جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
10  دکتر سید حسین حسینی شیمی نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
11  دکتر ابراهیم خرم برق قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
12  دکتر سحر دهیوری کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
13  دکتر محمود ذاکری آب- هیدرولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
14  دکتر غلامرضا رسولیان کسرینه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
15  دکتر فریمان رنجبران   عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 
16  دکتر حسین زاهدی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
17  دکتر معصومه سهرابی زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
18  دکتر یونس شرقی   کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 
19  دکتر محمدحسین شفیع آبادی   معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 
20  دکترسیروس شفقی جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
21   دکتر محمد شفیق  بیومکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 
22  دکتر ناصر عبادتی  زمین شناسی ساختمانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 
23  دکتر محمد فودازی زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 
24  دکتر محمدرضا کاویانپور هیدرودینامیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
25   دکتر فرح ناز کریم زاده زمین شناسی ساختمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
26  دکتر سعید گلیان منابع آب و هیدرولوژی  دانشگاه شاهرود
27  دکتر حمید گهرنژاد  آب- هیدرولیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
28   دکتر صابر معظمی منابع آب و هیدرولوژی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 
29   دکتر عطااله نجفی جیلانی سواحل و بنادر   دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
30   دکتر روح اله نوری  محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران