گروه زمین شناسی

 

توانمندیهای گروه زمین شناسی

الف- اجرای طرحهای تحقیقاتی:

1-      مطالعات سنگ شناسی و کانی شناسی در خصوص اکتشاف انواع معادن در سطح شهرستان و ارزیابی ذخایر آنها

2-      مطالعات سفره های آبهای زیرزمینی شهرستان و مشکلات آبدهی موجود و مسئله فرونشست دشت اسلامشهر

3-      مطالعات زمین شناسی لازم در خصوص تهیه نقشه جامع شهرستان و نقشه مخاطرات زیست محیطی شهرستان

4-      مطالعات لرزه خیزی و ژئوفیزیکی و شناسایی خطرات موجود در سطح شهرستان

5-      مطالعات در خصوص امکان سنجی کاربرد انواع انرژی های نو در سطح شهرستان

6-      مطالعات و راه اندازی نرم افزار اطلاعاتی در خصوص مسائل محیط زیست شهرستان

7-      مطالعات در خصوص باطله های معادن و امکان کاربرد مجدد آنها در صنایع گوناگون

8-      مطالعات در خصوص معرفی منابع قرضه موجود در سطح شهرستان جهت تأسیس کارخانجات مصالح ساختمانی و سایر صنایع وابسته

9-      مطالعات و شناسایی آلاینده های موجود در آب رودخانه های شهرستان اعم از صنعتی و طبیعی

 

10-   مطالعات در خصوص مسائل زمین شناسی پزشکی سطح شهرستان ( شناسایی انواع بیماری های مرسوم و ارتباط آن با زمین شناسی منطقه )

 

11-   مطالعات در خصوص تهیه و کاربرد جاذب های معدنی ( فیلترها ) در صنایع گوناگون شهرستان

 

12-   مطالعات زمین شناسی در زمینه مکان یابی مناسب برای دفن زباله و طراحی آن در سطح شهرستان

 

13-   مطالعات لازم برای مقابله با پدیده زلزله در سطح شهرستان و مکان یابی مناسب جهت اسکان و تشکیل ستاد بحران و ...

14-   مطالعات اقلیم و ریزگردها و آلودگی هوا در سطح شهرستان

15-   مطالعات زمین شناسی و جغرافیایی در خصوص دورسنجی و GIS و آمایش سرزمین در شهرستان

16-   مطالعات زیست محیطی در خصوص آلودگی های صنعت نفت و گاز منطقه

17-   مطالعات در خصوص معرفی پدیده ژئوتوریسم و ایجاد تورهای آن در منطقه  

ب- ارائه خدمات مهندسی و آزمایشگاهی :

  1 – تهیه مقاطع نازک میکروسکوپی از نمونه سنگها و کانیها وکلیه مطالعات لازم ( میکروسکوپ نوری پلاریزان وانعکاسی ) و تهیه عکس ، در کارگاه برش سنگ و آزمایشگاه سنگ شناسی

            2- انجام مراحل دانه بندی خاک و شن و ماسه موردنیاز در تهیه بتن در آزمایشگاه رسوب شناسی

            3- تفسیر و مطالعه عکس های هوایی توسط استریوسکوپ درآزمایشگاه فتوژئولوژی

           4- ارزیابی آلودگی های موجود در نمونه های آب و خاک ( اعم از ژئوشیمیایی و میکروبی ) در آزمایشگاه رسوب شناسی و آب شناسی

 

            5- ارائه مشاوره و برگزاری کارگاه در خصوص سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی ( گوهرشناسی )

            6- مطالعه و تفسیر نقشه های توپوگرافی ، زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی