گروه عمران

این گروه شامل زیر شاخه های زیر می باشد:

گروه آب


 1.   طراحی و اجرای پروژه های آبیاری-زهکشی
 2.  طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی
 3. مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه ها
 4. طراحی و اجرای پروژه های هشدار سیل
 5. مطالعات هوشمند سازی شبکه های آبرسانی
 6.  طراحی مخازن آب
 7.  مطالعات پایش و پیش بینی خشکسالی
 8. طراحی شبکه های جمع آوری آب و فاضلاب شهری و روستایی
 9. مطالعات مدیریت جامع آب شامل: چرخه آب، ارزیابی کمّی و کیفی منابع آب، ارائه راهبردهای مدیریت پایدار حوضه و آبخیز، بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک، کنترل فرسایش و مهار رسوب
 10.  تحقیقات در زمینه‌های هیدرولیک جریان، هیدرولیک رسوب، مهندسی رودخانه، هیدرولیک دریا، سازه‌های دریایی، مهندسی سواحل، سازه‌های هیدرولیکی، مدل‌های فیزیکی، مدل‌های ریاضی، مهندسی سیلاب، هیدرولیک آب‌های زیرزمینی و بهینه‌سازی هیدرولیکی طرح‌های آبی
 11. شناسایی و اجرای روش‌های مدیریت کیفیت آب و حفظ محیط زیست، بررسی و مدلسازی آلاینده‌ها در رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و دریاها، آلودگی آب‌های زیرزمینی و ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های آبی (EIA)
 12.  شناسایی، معرفی و توسعه روش‌های نوین تحلیلی و فن‌آوری‌های جدید اطلاعاتی و ابزارهای کارآمد مدیریتی در زمینه‌های مختلف مهندسی آب در انواع محیط‌های آبی شامل بخشهای زیر:
 13. توسعه و کاربرد انواع مدل‌های ریاضی در گستره وسیعی از مسائل مهندسی آب به منظور شبیه‌سازی فرایندهای هیدرولیکی، هیدرولوژیکی و زیست محیطی
 14.  توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات (IT)، سامانه‌های مدیریت اطلاعاتی (MIS) و پایگاه‌های اطلاعاتی (DB) برای دریافت، ثبت، انتقال و پردازش اطلاعات مهندسی آب
 15. توسعه سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از راه دور (RS) در انواع کاربردهای مهندسی آب
 16. توسعه سامانه‌های پشتیبانی تصمیم (DSS) با استفاده از روش‌های نوین تحقیق در عملیات (OR)، سیستم‌های خبره (ES)، هوش مصنوعی (AI) و روش‌های فوق ابتکاری بهینه‌سازی در بحث مهندسی آب

  گروه ژئوتکنیک

 •   موقعیت یابی و تشریح لایه های مختلف خاک
 •   تعیین نوع و جنس خاک
 •   تعیین خصوصیات فیزیکی ، مکانیکی و شیمیایی لایه های خاک
 •   تعیین تراز نسبی سطح آب زیر زمینی در صورت برخورد با آن
 •   تعیین خصوصیات مهندسی لایه های زیر سطحی
 •   تعیین ظرفیت باربری مجاز خاک و بررسی نشست در آن
 •   تعیین فشارهای جانبی خاک
 •   تعیین ضریب واکنش بستر
 •   ارایه ضرایب زلزله  

گروه سازه

 • طراحی وآنالیز سازه‌های مختلف مانند:
                                       ساختمان‌های بلند و کوتاهِ پیچیده
                                       پل‌های بزرگ
                                       تونل‌ها  
                                       تأسیسات نفتی
                                       سازه‌های آبی و سدها
                                       سازه‌های صنعتی
 • طراحی و نظارت بر اجرای پروژه‌های تخصصی در زمینه مهندسی سازه