همایش های برگزار شده

همایشها، کارگاهها، دورههای پژوهشی و سایر گردهماییهای علمی- پژوهشی برگزارشده توسط آن واحد**

ردیف

عنوان نشست

 
 

1

کارگاه مدلسازی هیدرولوژیکی با استفاده از نرم افزار HMS

 

2

کارگاه آشنایی با برنامه نویسی درمحیط Matlab

 

3

نشست تخصصی با موضوع بررسی فرصت­های پژوهشی فی مابین واحد پژوهشی و کارشناسان وزارت نیرو در حوزه آب

 

4

پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی مدیریت محیط

 

5

نشست تخصصی ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از ریزش جدار چاه­های بهره­ برداری شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران میان پژوهشگران واحد پژوهشی و مسوولین شرکت آب و فاضلاب

 

6

کارگاه آموزش متلب و برنامه نویسی مقدماتی

 

7

نشست تخصصی تحت عنوان بررسی راهکارهای تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه با حضور مدیران صنایع شهرستان اسلامشهر و حومه

 

8

نشست تخصصی با معاونت طرح و توسعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه، فن­آوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

 

9

اولین کنگره ملی آب، خاک و علوم محیطی