طرح های پزوهشی مرکز

طرحهای در حال اجرا

 

عنوان طرح پژوهشی

تهیه نانو الیاف رسانای مغناطیسی بر پایه پلی آنیلین

مطالعه حذف برخی از رنگهای محلول در آب با استفاده از کربن نانو تیوب چند لایه عامل دار شده با گروه عاملی تیول

بررسی آنتروباکتریاسه های تولید کننده بتالاکتاماز در فاضلاب های بیمارستانی شهرستان اسلامشهر

بررسی تغییرات مکانی-زمانی آلاینده های جوی و شناخت الگوهای همدیدی موثربر آنهادرشهرتهران

ساخت دیودهای نورگسل از یک کمپلکس جدید تیتانیوم و نانو ذرات Tio2

بررسی پتانسیل کیفی آب رودخانه دزجهت مصارف کشاورزی،شرب و صنعت

مطالعات چینه نگاری سنگی و زیستی سازند دلیچای در البرز مرکزی جنوب پلور

ارزیابی فنی و اقتصادی روشهای تولید آب شیرین از آب دریا توسط انرژیهای نو یا اتلافی

تعیین الگوی زیست محیطی سواحل استان گیلان وتالاب انزلی بر اساس پراکنش روزنداران و استراکدها

ارزیابی توان زیست محیطی جنوب غرب استان تهران

بررسی سینتیکی و ترمودینامیکی حذف رنگ کریستال ویوله از پساب صنعتی با استفاده از نانو ذرات آهن صفر

سنتز شیمیایی و مشخصه یابی نانوساختارهای یک بعدی اکسید روی با روش چگالش از فاز بخار

بررسی خواص ساختاری ، الکترونیکی و ترمودینامیکی نانو تیوب های نیمه هادی نیترید بور، ألومینیوم و گالیم با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی تئوری تابع دانسیته hybrid DFT

تعیین عدم قطعیت های مدل ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی مونوکسیدکربن در هوای شهر تهران

کاربرد زئولیت طبیعی کلینوپتیولیت جهت رفع عناصر سنگین ابهای کشاورزی جنوب غربی استان تهران

تحلیل پایداری نیکولزدرخطوط ارتباطی مبتنی بر نانولوله های کربنی چندلایه

طراحی سلول تمام جمع کننده با کارایی بالا در فناوری نانو لوله های کربنی

ارزیابی قابلیت روش تجزیه متعامد سره جهت تعیین ورودی به مدل شبکه عصبی برای پیش بینی جریان ماهانه ورودی به سد علویان

استفاده از لاستیک بازیافتی در راهسازی

بهبود عملکرد شیرهای کنترل جریان قطع/وصل با بهینه سازی الگوریتم مدولاسیون پهنای پالس

تدوین و اعتبارسنجی شاخص های توسعه روستایی(رتبه بندی خدمات اقتصادی اجتماعی روستاهای شهرستان اسلام شهر و ساماندهی آن با استفاده از مدل اسکالوگرام)

 

طرحهای تایید شده