وظایف مرکز

 

 • شناسایی دانشجویان مستعد و نخبه دانشگاه جهت استفاده از ظرفیت­های آنها در انجام مطالعات میدانی و جمع­ آوری داده­ها و اطلاعات موردنیاز جهت انجام طرح­های پژوهشی- کاربردی
 • انجام برنامه های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و کاربردی
 • شناسایی اولویتهای پژوهشی و نیازسنجی برای تعیین آنها درهریک از سازمان­ها و ارگان­های دولتی و خصوصی در ارتباط با موضوع فعالیت مرکز
 • بررسی مشکلات سازمانها و صنایع ایجادکننده آلودگی و انجام پژوهش برای حل مشکلات زیست ­محیطی آنها
 • ایجاد بستر مناسب جهت اجرای پروژه های کاربردی و جذب و تربیت محقق و انتقال دانش فنی
 •   زمینه‌سازی مشارکت بیشتر و مؤثرتر اعضای محترم هیأت علمی برای رفع نیازهای کشور و حل مشکلات زیست‌ محیطی
 •   استفاده بهینه از تخصص‌های لازم و منابع موجود برای ارائه خدمات پژوهشی و مطالعاتی در امور زیست‌ محیطی
 • اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی، بنیادی و توسعه‌ای در زمینه امور زیست‌ محیطی
 • انجام خدمات مشاوره ‌علمی و فنی در ارتبارط با برنامه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی مورد نظر
 • ایجاد رابطه مطلوب و هماهنگ با نیروهای متخصص و مبتکر در مراکز علمی و پژوهشی کشور و فراهم نمودن امکانات لازم در جهت یاری رسانیدن به اهداف موسسه
 • بهره‌گیری از آخرین نتایج تحقیقاتی و پیشرفت‌های علمی در جهت توسعه اهداف و برنامه‌های تحقیقاتی
 • برنامه ریزی برای همکاری در برگزاری همایش‌ها و کنگره‌های تخصصی ملی و بین‌المللی
 • همکاری در برگزاری دوره‌های کوتاه مدت تخصصی و کارگاههای آموزشی
 • تهیه، تدوین و انتشار یافته‌های پژوهشی در قالب کتاب، نشریات، مقالات و بروشورهای علمی و فنی